TEL: +31 (0)35-6246615 EMAIL: INFO@RUBBERBV.NL

KNAB Bank IBAN: NL48 KNAB 0255 4569 80 - BIC: KNAB NL 2H


BTW/VAT Nr. NL 853892039B01 - KvK: 60395524